scripts/last-dotplot
changeset 911 4080f3f6f73d
parent 910 42653029d900
child 912 8834139fa8a8
   1.1 --- a/scripts/last-dotplot	Wed Nov 08 17:02:56 2017 +0900
   1.2 +++ b/scripts/last-dotplot	Wed Nov 08 17:59:10 2017 +0900
   1.3 @@ -33,6 +33,10 @@
   1.4     prog = os.path.basename(sys.argv[0])
   1.5     sys.stderr.write(prog + ": " + message + "\n")
   1.6 
   1.7 +def groupByFirstItem(things):
   1.8 +  for k, v in itertools.groupby(things, itemgetter(0)):
   1.9 +    yield k, [i[1:] for i in v]
  1.10 +
  1.11 def croppedBlocks(blocks, ranges1, ranges2):
  1.12   headBeg1, headBeg2, headSize = blocks[0]
  1.13   for r1 in ranges1:
  1.14 @@ -167,6 +171,48 @@
  1.15     updateSeqs(coverDict2, seqRanges2, seqName2, ranges2, coveredRange2)
  1.16   return alignments, seqRanges1, coverDict1, seqRanges2, coverDict2
  1.17 
  1.18 +def nameAndRangesFromDict(cropDict, seqName):
  1.19 +  if seqName in cropDict:
  1.20 +    return seqName, cropDict[seqName]
  1.21 +  n = seqName.split(".")[-1]
  1.22 +  if n in cropDict:
  1.23 +    return n, cropDict[n]
  1.24 +  return seqName, []
  1.25 +
  1.26 +def rangesForSecondaryAlignments(primaryRanges, seqLen):
  1.27 +  if primaryRanges:
  1.28 +    return primaryRanges
  1.29 +  return [(0, seqLen)]
  1.30 +
  1.31 +def readSecondaryAlignments(opts, cropRanges1, cropRanges2):
  1.32 +  cropDict1 = dict(groupByFirstItem(cropRanges1))
  1.33 +  cropDict2 = dict(groupByFirstItem(cropRanges2))
  1.34 +
  1.35 +  alignments = []
  1.36 +  seqRanges1 = []
  1.37 +  seqRanges2 = []
  1.38 +  coverDict1 = {}
  1.39 +  coverDict2 = {}
  1.40 +  lines = myOpen(opts.alignments)
  1.41 +  for seqName1, seqLen1, seqName2, seqLen2, blocks in alignmentInput(lines):
  1.42 +    seqName1, ranges1 = nameAndRangesFromDict(cropDict1, seqName1)
  1.43 +    seqName2, ranges2 = nameAndRangesFromDict(cropDict2, seqName2)
  1.44 +    if not ranges1 and not ranges2:
  1.45 +      continue
  1.46 +    r1 = rangesForSecondaryAlignments(ranges1, seqLen1)
  1.47 +    r2 = rangesForSecondaryAlignments(ranges2, seqLen2)
  1.48 +    b = list(croppedBlocks(list(blocks), r1, r2))
  1.49 +    if not b: continue
  1.50 +    aln = seqName1, seqName2, b
  1.51 +    alignments.append(aln)
  1.52 +    if not ranges1:
  1.53 +      coveredRange1 = b[0][0], b[-1][0] + b[-1][2]
  1.54 +      updateSeqs(coverDict1, seqRanges1, seqName1, r1, coveredRange1)
  1.55 +    if not ranges2:
  1.56 +      coveredRange2 = b[0][1], b[-1][1] + b[-1][2]
  1.57 +      updateSeqs(coverDict2, seqRanges2, seqName2, r2, coveredRange2)
  1.58 +  return alignments, seqRanges1, coverDict1, seqRanges2, coverDict2
  1.59 +
  1.60 def twoValuesFromOption(text, separator):
  1.61   if separator in text:
  1.62     return text.split(separator)
  1.63 @@ -231,6 +277,10 @@
  1.64     g.sort(key=sizeKey)
  1.65   return [j for i in g for j in i]
  1.66 
  1.67 +def allSortedRanges(seqRanges, seqRangesB, sortOpt):
  1.68 +  x, y = twoValuesFromOption(sortOpt, ":")
  1.69 +  return getSortedRanges(seqRanges, x) + getSortedRanges(seqRangesB, y)
  1.70 +
  1.71 def prettyNum(n):
  1.72   t = str(n)
  1.73   groups = []
  1.74 @@ -272,9 +322,9 @@
  1.75         x, y = y, x
  1.76     yield text, x, y
  1.77 
  1.78 -def dataFromRanges(seqRanges, sortOpt, font,
  1.79 +def dataFromRanges(cutRanges, cutRangesB, sortOpt, font,
  1.80           fontsize, image_mode, labelOpt, textRot):
  1.81 -  s = getSortedRanges(seqRanges, sortOpt)
  1.82 +  s = allSortedRanges(cutRanges, cutRangesB, sortOpt)
  1.83   for i in s:
  1.84     warn("\t".join(map(str, i)))
  1.85   warn("")
  1.86 @@ -582,6 +632,9 @@
  1.87   zipped_colors = zip(forward_color, reverse_color)
  1.88   overlap_color = tuple([(i + j) // 2 for i, j in zipped_colors])
  1.89 
  1.90 +  maxGap1, maxGapB1 = twoValuesFromOption(opts.max_gap1, ":")
  1.91 +  maxGap2, maxGapB2 = twoValuesFromOption(opts.max_gap2, ":")
  1.92 +
  1.93   warn("reading alignments...")
  1.94   alnData = readAlignments(args[0], opts)
  1.95   alignments, seqRanges1, coverDict1, seqRanges2, coverDict2 = alnData
  1.96 @@ -592,17 +645,28 @@
  1.97   minAlignedBases = min(coveredLength(coverDict1), coveredLength(coverDict2))
  1.98   pad = int(opts.pad * minAlignedBases)
  1.99   cutRanges1 = list(trimmed(seqRanges1, coverDict1, minAlignedBases,
  1.100 -               opts.max_gap1, pad, pad))
  1.101 +               maxGap1, pad, pad))
  1.102   cutRanges2 = list(trimmed(seqRanges2, coverDict2, minAlignedBases,
  1.103 -               opts.max_gap2, pad, pad))
  1.104 +               maxGap2, pad, pad))
  1.105 +
  1.106 +  warn("reading secondary alignments...")
  1.107 +  alnDataB = readSecondaryAlignments(opts, cutRanges1, cutRanges2)
  1.108 +  alignmentsB, seqRangesB1, coverDictB1, seqRangesB2, coverDictB2 = alnDataB
  1.109 +  warn("cutting...")
  1.110 +  coverDictB1 = dict(mergedRangesPerSeq(coverDictB1))
  1.111 +  coverDictB2 = dict(mergedRangesPerSeq(coverDictB2))
  1.112 +  cutRangesB1 = trimmed(seqRangesB1, coverDictB1, minAlignedBases,
  1.113 +             maxGapB1, 0, 0)
  1.114 +  cutRangesB2 = trimmed(seqRangesB2, coverDictB2, minAlignedBases,
  1.115 +             maxGapB2, 0, 0)
  1.116 
  1.117   textRot1 = "vertical".startswith(opts.rot1)
  1.118 -  i1 = dataFromRanges(cutRanges1, opts.sort1, font,
  1.119 +  i1 = dataFromRanges(cutRanges1, cutRangesB1, opts.sort1, font,
  1.120             opts.fontsize, image_mode, opts.labels1, textRot1)
  1.121   sortedRanges1, rangeSizes1, labelData1, tMargin = i1
  1.122 
  1.123   textRot2 = "horizontal".startswith(opts.rot2)
  1.124 -  i2 = dataFromRanges(cutRanges2, opts.sort2, font,
  1.125 +  i2 = dataFromRanges(cutRanges2, cutRangesB2, opts.sort2, font,
  1.126             opts.fontsize, image_mode, opts.labels2, textRot2)
  1.127   sortedRanges2, rangeSizes2, labelData2, lMargin = i2
  1.128 
  1.129 @@ -625,7 +689,7 @@
  1.130   warn("height: " + str(height))
  1.131 
  1.132   warn("processing alignments...")
  1.133 -  hits = alignmentPixels(width, height, alignments, bpPerPix,
  1.134 +  hits = alignmentPixels(width, height, alignments + alignmentsB, bpPerPix,
  1.135               rangeDict1, rangeDict2)
  1.136 
  1.137   warn("reading annotations...")
  1.138 @@ -707,6 +771,7 @@
  1.139          help="color for forward alignments (default: %default)")
  1.140   op.add_option("-r", "--reversecolor", metavar="COLOR", default="blue",
  1.141          help="color for reverse alignments (default: %default)")
  1.142 +  op.add_option("--alignments", metavar="FILE", help="secondary alignments")
  1.143   op.add_option("--sort1", default="1", metavar="N",
  1.144          help="genome1 sequence order: 0=input order, 1=name order, "
  1.145          "2=length order (default=%default)")
  1.146 @@ -726,6 +791,7 @@
  1.147          help="number of pixels between sequences (default=%default)")
  1.148   op.add_option("--border-color", metavar="COLOR", default="black",
  1.149          help="color for pixels between sequences (default=%default)")
  1.150 +  # --break-color and/or --break-pixels for intra-sequence breaks?
  1.151   op.add_option("--margin-color", metavar="COLOR", default="#dcdcdc",
  1.152          help="margin color")
  1.153